17 Ocak 2020
TİROİD CERRAHİSİ KURSU- VİDEOLAR EŞLİĞİNDE CERRAHİ ANATOMİ
12.30-13.00  KAYIT VE AÇILIŞ
13.00-14.30  1. Oturum (Video-Cerrahi Fotoğraf Demonstrasyonları)
    Oturum Başkanları: Hakan Uncu, Arda Demirkan
a. Fasyalar, Planlar ve Kanlanma
Konuşmacı: Ebru Menekşe
b. RLS Nasıl Tanımalıyım? Nasıl Korunur?
Konuşmacı: Serap Erel
c. SLS Nasıl Tanımalıyım? Nasıl korunur?
Konuşmacı: Nilda Süslü
d. Paratiroit Nasıl Tanınır? Nasıl korunur?
Konuşmacı: Volkan Genç
e. Total Tiroidektomi
Konuşmacı: Murat Akın
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-16.30  2. Oturum (Video-Cerrahi Fotoğraf Demonstrasyonları)
    Oturum Başkanları: Tuğbay Tuğ, Babür Küçük
a.İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kurulumu ve Sorun Giderme
Konuşmacı: Can Konca
b.Santral Boyun Diseksiyonu
Konuşmacı: İlknur Kepenekçi
c. Lateral Boyun Diseksiyonu
Konuşmacı: Şefik Hoşal
d. Revizyon Boyun Diseksiyonu
Konuşmacı: Kürşat Gökcan
e.Robotik ve Endoskopik Tiroidektomiler
Konuşmacılar: Fatih Tunca, Nihal Seden

 

18 Ocak 2020
6. MULTİDİSİPLİNER TİROİD KANSERİ SEMPOZYUMU
08.30-09.00 KAYIT ve AÇILIŞ
09.00-09.30 PANEL 
Tiroid Sitolojisinde Belirsizlikler
Oturum Başkanları: Gürbüz Erdoğan, Banu Bilezikçi
Sitolog Gözüyle
Konuşmacı: Koray Ceyhan
Klinisyen Gözüyle
Konuşmacı: Murat Faik Erdoğan
09:30-10:40 PANEL 
Düşük Riskli DTK Tedavisi
Oturum Başkanları: Demet Çorapçıoğlu, Metin Kır
Lobektomi Mi Total Tiroidektomi Mi?
Konuşmacı: Seher Demirer
RAI Remnant Ablasyonu, Kime, Hangi Dozda ?
Konuşmacı: Seyfettin Ilgan
TSH Supresyon Tedavisi, Takibi, Risk Değerlendirmesi
Konuşmacı: Mehtap Çakır
10:40-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:30 PANEL 
Rezüdü Hastalık ve Nükste Tedavi
Oturum Başkanları: Ferit Taneri, Özgür Yiğit
Klinik Değerlendirme ve Görüntüleme: Rezüdü/nüks Dokunun Preoperatif Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Reyhan Ersoy
Revizyon Tiroid ve Boyun Cerrahisi
Konuşmacı: Kürşat Gökcan
Yaygın Hastalıkta Bireyselleştirilmiş Cerrahi Tedavi
Konuşmacı: Hakan Korkmaz
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 KONFERANS
İnsidental MikroPTK’lar, Ne Yapalım?
Oturum Başkanları: Tomris Erbaş, Rıfat Emral
Konuşmacı: Uğur Ünlütürk
14:00-15:00 PANEL
İleri Evre RAI Dirençli Tiroid Ca
Oturum Başkanları: Mustafa Şahin, Levent Kabasakal
Lokal Nüks-Rezüdü ve Metastazlarda Radyoterapi
Konuşmacı: Yıldız Güney
Sistemik; Yeni Neler Var?
Konuşmacı: Güngör Utkan
Hedefe Yönelik Radyonüklid Tedaviler
Konuşmacı: Nalan Alan Selçuk
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 PANEL
Tedavi Komplikasyonları
Oturum Başkanları: Müjde Aktürk, Gürsel Dursun
Rekürren Laryngeal Sinir ve Superior Laryngeal Sinir Paralizisi
Konuşmacı: Çiler Büyükatalay
Geçici ve Kalıcı Hipokalsemi
Konuşmacı: Füsun Baloş Törüner
RAİ Tedavisinin Uzun Dönem Komplikasyonları
Konuşmacı: Begüm Bahçecioğlu Mutlu
16:30-17:30 PANEL
Zor Vakalar
Medüller Tiroid Kanseri (Tanıdan – Takibe)
Moderatörler: Alptekin Gürsoy, Ömer Uğur
Panelistler: Seher Demirer, Alptekin Gürsoy, Kürşat Gökcan, Levent Kabasakal
Vaka Sunumu: Begüm Bahçecioğlu Mutlu

17 Ocak 2020
TİROİD CERRAHİSİ KURSU- VİDEOLAR EŞLİĞİNDE CERRAHİ ANATOMİ
12.30-13.00  KAYIT VE AÇILIŞ
13.00-14.30  1. Oturum (Video-Cerrahi Fotoğraf Demonstrasyonları)
    Oturum Başkanları: Hakan Uncu, Arda Demirkan
a. Fasyalar, Planlar ve Kanlanma
Konuşmacı: Ebru Menekşe
b. RLS Nasıl Tanımalıyım? Nasıl Korunur?
Konuşmacı: Serap Erel
c. SLS Nasıl Tanımalıyım? Nasıl korunur?
Konuşmacı: Nilda Süslü
d. Paratiroit Nasıl Tanınır? Nasıl korunur?
Konuşmacı: Volkan Genç
e. Total Tiroidektomi
Konuşmacı: Murat Akın
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-17.00  2. Oturum (Video-Cerrahi Fotoğraf Demonstrasyonları)
    Oturum Başkanları: Tuğbay Tuğ, Babür Küçük
a.İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kurulumu ve Sorun Giderme
Konuşmacı: Can Konca
b.Santral Boyun Diseksiyonu
Konuşmacı: İlknur Kepenekçi
c. Lateral Boyun Diseksiyonu
Konuşmacı: Şefik Hoşal
d. Revizyon Boyun Diseksiyonu
Konuşmacı: Kürşat Gökcan
e.Robotik ve Endoskopik  Tiroidektomiler
Konuşmacılar: Fatih Tunca, Nihal Seden

 

18 Ocak 2020
6. MULTİDİSİPLİNER TİROİD KANSERİ SEMPOZYUMU
08.30-09.00 KAYIT ve AÇILIŞ
09.00-09.30 PANEL 
Tiroid Sitolojisinde Belirsizlikler
Oturum Başkanları: Gürbüz Erdoğan, Banu Bilezikçi
Sitolog Gözüyle
Konuşmacı: Koray Ceyhan
Klinisyen Gözüyle
Konuşmacı: Murat Faik Erdoğan
09:30-10:40 PANEL 
Düşük Riskli DTK Tedavisi
Oturum Başkanları: Demet Çorapçıoğlu, Metin Kır
Lobektomi Mi Total Tiroidektomi Mi?
Konuşmacı: Seher Demirer
RAI Remnant Ablasyonu, Kime, Hangi Dozda ?
Konuşmacı: Seyfettin Ilgan
TSH Supresyon Tedavisi, Takibi, Risk Değerlendirmesi
Konuşmacı: Mehtap Çakır
10:40-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:30 PANEL 
Rezüdü Hastalık ve Nükste Tedavi
Oturum Başkanları: Ferit Taneri, Özgür Yiğit
Klinik Değerlendirme ve Görüntüleme: Rezüdü/nüks Dokunun Preoperatif Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Reyhan Ersoy
Revizyon Tiroid ve Boyun Cerrahisi
Konuşmacı: Kürşat Gökcan
Yaygın Hastalıkta Bireyselleştirilmiş Cerrahi Tedavi
Konuşmacı: Hakan Korkmaz
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 KONFERANS
İnsidental MikroPTK’lar, Ne Yapalım?
Oturum Başkanları: Tomris Erbaş, Rıfat Emral
Konuşmacı: Uğur Ünlütürk
14:00-15:00 PANEL
İleri Evre RAI Dirençli Tiroid Ca
Oturum Başkanları: Mustafa Şahin, Levent Kabasakal
Lokal Nüks-Rezüdü ve Metastazlarda Radyoterapi
Konuşmacı: Yıldız Güney
Sistemik; Yeni Neler Var?
Konuşmacı: Güngör Utkan
Hedefe Yönelik Radyonüklid Tedaviler
Konuşmacı: Nalan Alan Selçuk
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 PANEL
Tedavi Komplikasyonları
Oturum Başkanları: Müjde Aktürk, Gürsel Dursun
Rekürren Laryngeal Sinir ve Superior Laryngeal Sinir Paralizisi
Konuşmacı: Çiler Büyükatalay
Geçici ve Kalıcı Hipokalsemi
Konuşmacı: Füsun Baloş Törüner
RAİ Tedavisinin Uzun Dönem Komplikasyonları
Konuşmacı: Begüm Bahçecioğlu Mutlu
16:30-17:30 PANEL
Zor Vakalar
Medüller Tiroid Kanseri (Tanıdan – Takibe)
Moderatörler: Alptekin Gürsoy, Ömer Uğur
Panelistler: Seher Demirer, Alptekin Gürsoy, Kürşat Gökcan, Levent Kabasakal
Vaka Sunumu: Begüm Bahçecioğlu Mutlu